RMTV Retro Motoren en Tractoren Vereniging
Retro Moteren en Tractoren
Homepagina
Historiek
Bestuur
Agenda
Zoekertjes
vip's
Foto Album 2007
Foto Album 2009
Foto Album 2010
Foto Album 2011
Foto Album 2012
Foto Album 2013
Foto Album 2014
Foto Album 2015
Foto Album 2016
Foto Album 2017
Foto Album 2018
Foto Album 2019
Foto Album 2020
Foto Album 2021
Foto Album 2022
Foto Album 2023
Foto Album 2024
Sponsoring
Contact
Gastenboek
Lid worden

Historiek

 

 André BERTH, geboren te Adegem op 12.06.1929, toonde als kind al veel belangstelling voor de boerderij en voor de machines die daarmee te maken hadden.
In zijn later beroep als landbouwer groeide die interesse uit tot toepassingen in en voor, voor toen al, moderne mechanisatie op zijn eigen bedrijf. Hij had destijds de eerste pikdorser uit de wijde omgeving. Alles, ook in de lanbouwersbranche, werd meegaandeweg steeds moderner... en André evolueerde mee, maar toch liet hij de voorbijgestreefde waarden niet verloren gaan. Hij bewaarde ze en maakte er zijn hobby van.
Eén en ander werd verzameld.
Hobby werd passie !
Voor die hobby bezocht hij verschillende verenigingen her en der te lande ; ook over de landsgrenzen legde hij zijn oor te luisteren.
Met het pensioen in het vooruitzicht groeide het verlangen zo'n club in eigen streek op poten te zetten.
Zo werd in 1993 zijn eigen club, RMTV, opgericht.
Wie er van in het eerste uur bij was kent André als een plichtsbewuste en gedreven voorzitter.
André is overleden in Ursel op 16.02.2006.

 

Eind september 1993 werd RMTV boven de doopvont gehouden. Dit letterwoord staat voor Retro Motoren en Tractoren Vereniging en is het geesteskind van André Berth uit Oostwinkel.

RMTV is ontstaan uit een groeiende nood in het Meetjesland aan een eigen vereniging rond oude tractoren en de daarbij horende machines. André Berth, die al ruim 8 jaar deel uitmaakte van het bestuur van de Oude Trekker Club (OTC) uit Roeselare, nam daar ontslag omdat hij niet meer voor 100% achter hun ideeën kon staan. Na rijp beraad heeft hij met enkele vrienden zijn grote droom "een eigen club in eigen streek" waargemaakt.

Die "droom" van hem is niet zomaar plots ontstaan. Begin Jaren 80 heeft de tractormicrobe zich definitief op zijn Oostwinkelse erf genesteld. André kon zich destijds, toen hij een oude tractor wou verkopen, niet verzoenen met het verschil tussen zijn vraagprijs en wat potentiële kopers ervoor over hadden. De verkoop ging niet door en André besloot de tractor te behouden en hem zelfs in ere te herstellen. Van het één kwam het ander, en bij de oprichting van zijn RMTV stonden er al een aantal in zijn schuur te blinken, met een Farmall type MD als zijn persoonlijk pronkstuk.

André stelde een bestuur samen, waarvan hijzelf het voorzittersschap op zich nam. De andere bestuursleden van het eerst uur waren: Norbert De Wulf, Wilfried Van de Velde, Rita Vervynck, Carlos Lambert en Irené Demuyt. Dat RMTV zo'n explosieve start zou nemen had geen van hen durven hopen. Na amper 5 weken mocht deze nieuwbakken club zijn 100e   lid aan de ledenlijst toevoegen.

RMTV heeft zich, al van bij het eerste begin, tot doel gesteld om, in een geest van vriendschap, vertrouwen en verdraagzaamheid, de vereniging verder uit te bouwen. Ze willen oude landbouwvoertuigen in hun oorspronkelijke staat herstellen en restaureren, liefst zoals ze ooit uit de fabriek kwamen... ze mogen zelf nog mooier blinken ! De hoofdbedoeling van de club is om het erfgoed uit het landbouwverleden te bewaren en bij het publiek levendig te houden. Dat gebeurt door middel van rondritten, statitische shows en presentaties op feesten en kermissen.... waar dan telkens de oldtimertractoren speciaal in de kijker staan.

RMTV heeft van bij het begin een eigen clubblad "Echo" (een kwartaal-publikatie) en een eigen logo waarop de Farmall MD van de stichter te pronk staat. Er is traditioneel ieder voorjaar een ledenrondrit (de Clubrally) om de voeling met het verleden levendig te houden.

 

Retro Motoren en Tractoren Vereniging RMTV contact via info@rmvt.be 09 / 123 45 67